Energiayksiköitä ja muuntokertoimia

Perusyksiköt

toe = ekvivalenttinen öljytonni eli yhtä öljytonnia vastaava energiamäärä 
Wh = wattitunti 
J = joule 
cal = kalori 

Etuliitteet

K = kilo = 103 = 1 000 
M = mega = 106 = 1 000 000 
G = giga = 109 = 1 000 000 000 
T = tera = 1012 = 1 000 000 000 000 
P = peta = 1015 = 1 000 000 000 000 000 

Muuntokertoimet

 toe MWh GJ Gcal 
toe 1 11,630 41,868 10,0 
MWh 0,08598 1 3,6 0,86 
GJ 0,02388 0,2778 1 0,2388 
Gcal 0,1 1,1630 4,1868 1 

Polttoaineiden tyypillisiä tehollisia lämpöarvoja ja tiheyksiä

Polttoaine Mittayksikkö GJ  MWhtoe t/m3 (tai t/i-m3) 
Raakaöljy tonni41,868 11,63 1 0,855 
Raskas polttoöljy normaali/vähärikk.tonni 40,60/
41,10 
11,278/
11,417 
0,970/
0,0982 
0,955 
Kevyt polttoöljytonni 42,5 11,806 1,015 0,845 
Dieselöljytonni 41,5 11,528 0,991 0,845 
Nestekaasuttonni 46,3 12,861 1,106 0,58 
Kivihiilitonni 25,211 7,003 0,602 0,8 
Koksitonni 29,3 8,139 0,602 0,8 
Maakaasu (0°C1000m3 36 10 0,86 0,732 
Masuunikaasu 1000m3 3,79 1,053 0,091  
Koksaamokaasu1000m3 16,7 4,639 0,399  
Mustalipeät ka11,7 3,25 0,279 1,415 
Koivuklapip-m35,4 1,5 0,129 0,42
Sekaklapip-m3 4,51 1,25 0,107 0,35 
Polttohakei-m3 2,88 0,8 0,069 0,3 
Sahanpurui-m3  2,16 0,6 0,052 0,3 
Kutterin lastui-m3  1,8 0,5 0,043 0,1 
Havupuun kuorii-m3  2,16 0,6 0,052 0,3 
Koivun kuorii-m3  2,52 0,7 0,06 0,35 
Puupelletit tonni 16,92 4,7 0,404 0,69 
Palaturvei-m3  5,04 1,4 0,12 0,38 
Jyrsinturve i-m3  3,24 0,9 0,077 0,32 
Biokaasum3  kaasua14,4 – 28,8 4 – 8 0,344 – 0,688 

m3 = kiintokuutiometri. Yksi kiintokuutiometri vastaa noin 2,5 irtokuutiometriä (vaihteluväli 2,2 – 2,6) 
i-m3 = irtokuutiometri. Yksi irtokuutiometri on noin 0,40 kiintokuutiometriä eli 400 litraa (vaihteluväli 0,38 – 0,46). 
p-m3 = pinokuutiometri tarkoittaa kehysmitoiltaan 1 m3:n tiiviisti pinottua, yleisimmin pilkkeiden muodostelmaa. Yksi pinokuutiometri on keskimäärin 0,67 kiintokuutiometriä eli 670 litraa.